Khóa học đầu tư 4.0 với Crypto

Điều Khoản Sử Dụng

Hero Banner giới thiệu trang Về CIC

Crypto Inner Circle (gọi tắt là CIC) có đại diện pháp lý tại Việt Nam là Công ty Cổ phần EVOL. CIC là một dịch vụ thông tin tài chính thuộc EVOL Edu (một thành viên đầy tự hào của EVOL).

Nhằm phục vụ cho Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ (gọi tắt là Điều Khoản), thuật ngữ Crypto Inner Circle (gọi tắt CIC hoặc “chúng tôi”) bao gồm EVOL, EVOL Edu, CIC và các nhân viên trong CIC.

“Người dùng”, “thành viên”, “bạn” hoặc “người đăng ký” là các cách gọi khác nhau dành cho “khách hàng” hoặc “người sử dụng dịch vụ” của CIC, chứ không phải nhân viên trong CIC.

CIC chỉ phát hành qua Internet những nội dung nghiên cứu về tài chính trong vai trò một nhà phát hành nội dung. Những nội dung CIC cung cấp đều mang tính phổ quát và thuần túy giáo dục chứ không dành riêng cho một cá nhân nào. CIC không cung cấp lời khuyên đầu tư đã được cá nhân hóa đến từng người đăng ký.

CIC cũng không phải là cố vấn đầu tư, nhà môi giới hay đại lý tiền mã hóa. Thông tin chúng tôi phát hành dựa trên sự đánh giá của chúng tôi cùng với số liệu tài chính, thống kê và những nghiên cứu độc lập. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng sử dụng các hệ thống phần mềm đặc biệt kết hợp giữa phân tích của con người và phân tích của trí tuệ nhân tạo để đưa ra thông tin dự đoán. Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để cung cấp thông tin chính xác và cập nhật nhất có thể, thông tin của chúng tôi không thể tính toán đến mục tiêu và tài chính cá nhân của bạn, và vì thế không nhằm mục đích được sử dụng như lời khuyên được cá nhân hóa để mua, giữ, bán tiền mã hóa, hoặc để tham gia vào bất kỳ chiến lược kinh doanh, chiến lược đầu tư nào cho phù hợp với mục đích cá nhân. Những lời khuyên cá nhân hóa cho quyết định đầu tư riêng của bạn chỉ có thể được thực hiện bởi một cố vấn cá nhân hoặc môi giới do bạn chọn.

Không ai trong số các nhà sáng lập, biên tập viên, nhà cung cấp hoặc người đóng góp vào dịch vụ của chúng tôi (hoặc các công ty của họ) sẽ tư vấn cá nhân cho bạn về bản chất, tiềm năng, giá trị hoặc sự phù hợp của bất kỳ khoản đầu tư, tiền mã hóa, danh mục tiền mã hóa, giao dịch, chiến lược đầu tư hoặc các vấn đề khác.

Những quan điểm được thể hiện trong dịch vụ là quan điểm của riêng một cá nhân hoặc một nhóm nghiên cứu. Dịch vụ này có thể đôi khi có ý kiến liên quan đến tiền mã hóa được đề cập trong các dịch vụ khác, và những ý kiến này có thể giống hoặc khác với ý kiến đã được nêu.

Kinh doanh tiền mã hóa được coi là đầu cơ và có nguy cơ mất mát, biến động rất lớn. Mặc dù CIC luôn cố hết sức cung cấp cho bạn những thông tin để bạn tự bảo vệ số tiền gốc của mình nhưng bạn vẫn có thể mất tiền. Vì thế bạn không nên đầu tư toàn bộ số tiền của mình và chỉ đầu tư khoản tiền mà bạn có thể chấp nhận mọi rủi ro. Nếu mục tiêu của bạn cho khoản tiền của mình là bảo toàn vốn, chúng tôi tin rằng bạn nên đầu tư vào những khoản đầu tư bảo thủ hơn hoặc gửi tiết kiệm. Bất kỳ khoản tiền nào bạn dùng cho sự đầu tư mang tính đầu cơ phải là số tiền bạn có thể mạo hiểm mà không gây rủi ro đến cuộc sống hàng ngày của bạn và không ảnh hưởng tiêu cực tới những kế hoạch về học tập, nghỉ hưu hoặc điều trị bệnh lâu dài (nếu có).

Hầu hết các thông tin chúng tôi phát hành đều có nguồn gốc từ các nguồn sơ cấp mà chúng tôi có được, bao gồm các cơ quan chính phủ, các tổ chức tài chính, các công ty đại chúng hoặc từ những hệ thống phần mềm mà chúng tôi tin cậy. Chúng tôi tin rằng các nguồn dữ liệu của chúng tôi là chính xác hoặc có độ tin cậy cao, nhưng chúng tôi không chịu trách nhiệm đảm bảo cho tính chính xác của chúng. Do đó, chúng tôi không thể cam đoan với bạn rằng thông tin là chính xác hoặc đầy đủ. Chúng tôi cũng không đảm bảo sự thành công của bất kỳ quyết định đầu tư nào mà bạn thực hiện bằng cách sử dụng dữ liệu, thông tin hoặc lời khuyên của chúng tôi. Là người tiếp nhận thông tin, bạn có trách nhiệm tự mình đánh giá và lựa chọn trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.

Để theo dõi hiệu quả của dịch vụ, chúng tôi ước tính lợi nhuận (trước thuế, phí,…) dựa trên giá thị trường khi mỗi lời khuyên được công bố. Đương nhiên, kết quả mỗi người đăng ký đạt được có thể khác nhau tùy thuộc vào giá thực tế đã thanh toán hoặc nhận được và các khoản thuế, phí,… phải chi trả. Ngoài ra, những ví dụ về lợi nhuận tiềm năng đôi khi được đưa ra dựa trên sự giả định chứ không phải là giao dịch thực tế, giả sử rằng phí gia nhập và rút khỏi thị trường được tính toán trong điều kiện thị trường thông thường. Các mức phí gia nhập và rút khỏi thị trường được tính không phản ánh hoặc bao gồm chi phí phân phối, trì hoãn thị trường, thuế, phí khác,… Người đăng ký có thể đạt được lợi nhuận cao hơn, tương tự, thấp hơn hoặc không.

Mặc dù mọi nỗ lực được thực hiện để đánh giá kinh nghiệm thực tế của người đăng ký, nhưng con số biểu hiện phải được coi là giả thuyết, và kết quả trong quá khứ không đảm bảo cho biểu hiện trong tương lai. Kết quả giao dịch theo giả thuyết hoặc mô phỏng có một số hạn chế vốn có. Không giống như kết quả giao dịch thực tế, kết quả giao dịch mô phỏng không đại diện cho giao dịch thật. Ngoài ra, vì chênh lệnh không thực sự được giao dịch, những kết quả có thể có tác động tốt hơn hoặc xấu hơn, trong một vài hoặc những điều kiện thị trường nhất định, như thiếu thanh khoản. Chương trình giao dịch mô phỏng về tổng quan là được tạo ra một cách chủ quan với ưu thế là có được những lợi thế của việc biết trước. Không có sự đảm bảo nào cho việc những tài khoản giao dịch khác sẽ hoặc có thể đạt được mức lợi nhuận hoặc thua lỗ như kết quả của giao dịch mô phỏng đã đề ra.

Các ví dụ tham khảo về biểu hiện trong quá khứ không nhằm mục đích cung cấp một bức tranh tổng thể về danh mục đầu tư. Kết quả của bạn có thể thay đổi đáng kể tùy thuộc vào một loạt các yếu tố, bao gồm: (a) thời điểm bạn bắt đầu hoặc ngừng đầu tư, (b) lời khuyên bạn chọn để hành động, (c) số tiền bạn đầu tư trong mỗi lời khuyên, (d) giá cả cụ thể bạn đạt được, (e) các loại phí bạn phải trả, (f) lãi bạn đạt được từ quỹ không được đầu tư, và (g) số lượng và quy mô của những giao dịch mà bạn lời hoặc lỗ. Kết quả trong quá khứ không phải lúc nào cũng biểu hiện cho tương lai.

Vai trò của chúng tôi chỉ duy nhất như một nhà biên tập và phát hành để cung cấp cho bạn các thông tin tài chính mà bạn có thể sử dụng để cân nhắc đưa ra các quyết định đầu tư của riêng bạn.

Người đăng ký không nên xem bất kỳ công bố nào của chúng tôi như là cung cấp tư vấn pháp lý hoặc tư vấn đầu tư cá nhân. Các khoản đầu tư được đề xuất trong bất kỳ công bố nào chỉ nên thực hiện sau khi trao đổi với cố vấn đầu tư của bạn (nếu có) và chỉ sau khi xem xét bản cáo bạch hoặc báo cáo tài chính của các tổ chức bạn quan tâm.

Crypto Inner Circle (Singapore và Việt Nam) là chủ sở hữu bản quyền của tất cả các nội dung và thông tin có trong dịch vụ này, trừ các nội dung của bên thứ ba được nêu rõ hoặc trường hợp Crypto Inner Circle công bố khác đi. Nhãn hiệu và nhãn hiệu dịch vụ của các bên khác khi được đề cập đến trong CIC là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

Người dùng tuyệt đối không được sao chép hoặc chia sẻ tài khoản đăng nhập, nội dung và thông tin trong CIC cho người khác dưới bất kỳ hình thức nào. Việc sử dụng hoặc sao chép thông tin từ dịch vụ này cho bất kỳ mục đích nào khác bị nghiêm cấm bởi pháp luật và có thể dẫn đến trách nhiệm dân sự và hình sự.

Người vi phạm sẽ bị truy tố đến mức tối đa có thể, cũng như phải bồi thường thiệt hại cho không chỉ CIC mà tất cả thành viên khác của CIC.

Người dùng tuyệt đối không nhận thông tin chia sẻ từ nhóm cao hơn dưới bất kỳ hình thức nào trong trường hợp là thành viên nhóm thấp hơn. Việc nhận thông tin chia sẻ từ nhóm cao hơn của CIC cũng là trái điều khoản sử dụng và sẽ bị khóa tài khoản vĩnh viễn.

Trong trường hợp phát hiện vi phạm dưới bất kỳ hình thức nào, CIC có quyền khóa tài khoản và hủy tư cách người dùng của bạn mà không cần phải hoàn lại tiền dưới bất kỳ hình thức nào.

Kết quả biểu hiện giả thuyết có nhiều hạn chế vốn có, một số được mô tả sau đây. Không có sự trình bày nào thể hiện rằng tài khoản bất kỳ sẽ hoặc có khả năng đạt lợi nhuận hoặc bị thiệt hại tương tự như những gì được trình bày trước đó. Trên thực tế, có những điểm khác biệt rõ rệt giữa kết quả theo giả thuyết và kết quả thực tế sau đó được thực hiện bởi bất kỳ chương trình giao dịch cụ thể nào. Một trong những hạn chế của các kết quả theo giả thuyết là chúng thường được chuẩn bị với lợi thế của việc biết trước.

Ngoài ra, việc kinh doanh theo giả thuyết không liên quan đến rủi ro tài chính, và không có hồ sơ kinh doanh theo giả thuyết nào có thể giải thích hoàn toàn tác động của rủi ro tài chính trong giao dịch thực tế. Ví dụ, khả năng chịu đựng tổn thất hoặc tuân thủ một chương trình giao dịch đặc biệt, mặc dù lỗ hổng giao dịch là những điểm trọng yếu và cũng có thể ảnh hưởng xấu đến kết quả giao dịch thực tế. Có rất nhiều yếu tố khác liên quan đến thị trường nói chung hay đến một chương trình giao dịch cụ thể mà không thể được tính toán đầy đủ khi chuẩn bị cho kết quả biểu hiện giả định và tất cả những điều này có thể ảnh hưởng không tốt đến giao dịch thực tế.

Thành quả đầu tư của một người đăng ký được ghi trong nhận xét của người dùng và / hoặc trong các lời khen ngợi trên bất kỳ quảng cáo hoặc website của chúng tôi không nhất thiết phản ánh những gì bạn mong đợi trải nghiệm. Mặc dù có một bộ phận của Crypto Inner Circle chấp nhận các cảm nhận, bộ phận này không kiểm tra độc lập hồ sơ kinh doanh của bất kỳ người dùng nào và do đó chưa xác minh bất kỳ con số cụ thể hoặc những kết quả được trích dẫn trong đó. Những kết quả này có thể không phải là điển hình và kết quả của bạn (nếu có) sẽ khác tùy thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm nhưng không giới hạn: bạn tuân thủ chặt chẽ các lời khuyên như thế nào; giá bạn đã trả hoặc nhận; các khoản phí phát sinh bạn phải trả. Cũng có nguy cơ bạn sẽ không kiếm được bất kỳ khoản tiền nào cả hoặc thậm chí có thể mất tiền. Trong trường hợp khách hàng không cung cấp cho chúng tôi một bức hình hoặc file ghi hình, ghi âm dùng được của chính họ, cảm nhận được trình bày là cảm nhận thực tế từ khách hàng nhưng có thể được chúng tôi sử dụng hình đại diện minh họa hoặc được ghi lại bởi một bên thứ ba. Cảm nhận có thể được chỉnh sửa cho rõ ràng hoặc ngắn gọn. Tất cả cảm nhận đều là tự nguyện. Không bất kỳ ai được trả tiền để chia sẻ câu chuyện của họ.

Crypto Inner Circle chỉ phát hành những thông tin tài chính. Crypto Inner Circle hoặc công ty chủ quản không được đăng ký tư vấn đầu tư hoặc môi giới / đại lý. Tuy nhiên, đôi khi Crypto Inner Circle có thỏa thuận với các biên tập viên độc lập, những người đang hoặc đã hoạt động với tư cách là nhà tư vấn đầu tư hoặc môi giới bên ngoài phạm vi trách nhiệm biên tập của họ với Crypto Inner Circle. Bất kỳ mối quan hệ kinh doanh nào của bạn với một biên tập viên độc lập đều không được hỗ trợ, tán thành, liên kết hoặc chứng thực bởi Crypto Inner Circle. Bất kỳ biên tập viên độc lập nào hoạt động với tư cách là cố vấn hoặc môi giới cũng đều nằm ngoài phạm vi thỏa thuận và trách nhiệm mà họ đã ký kết với Crypto Inner Circle.

Bạn có thể gửi yêu cầu biên tập, gợi ý sáng tạo, ý tưởng, ghi chú, khái niệm, thông tin, phản hồi, cảm nhận hoặc các tài liệu khác (gọi chung là “nội dung do người dùng gửi”) đến Crypto Inner Circle thông qua nhiều phương tiện khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn qua e-mail hoặc gửi online. Bạn cho phép chúng tôi, bao gồm bất kỳ người được ủy quyền nào của chúng tôi trên toàn thế giới, không độc quyền, có thể cấp phép lại (qua nhiều bậc), có thể chuyển nhượng, miễn phí bản quyền, quyền sử dụng vĩnh viễn và không hủy ngang, tái sản xuất, phân phối (qua nhiều bậc), tạo ra các tác phẩm phái sinh, trình diễn công khai, trưng bày công khai, thực hiện kỹ thuật số, tạo, bán, chào bán và nhập khẩu nội dung do người dùng gửi bằng bất kỳ phương tiện nào đang được biết đến hoặc được phát triển sau này cho bất kỳ mục đích gì, dù là thương mại hay mục đích khác mà không phải bồi thường cho những người cung cấp nội dung người dùng gửi. Bằng cách cung cấp nội dung do người dùng gửi, bạn cũng chấp nhận rằng nội dung do người dùng gửi có thể được đăng trực tuyến hoặc sao chép lại bởi Crypto Inner Circle và cho phép CIC có bất kỳ quyền nào mà bạn có thể có liên quan đến nội dung đó; cũng như tên hay danh tính của bạn được sử dụng cùng với nó.

Crypto Inner Circle, theo ý muốn của mình, được quyền gỡ bỏ hay ngăn chặn truy cập toàn bộ hay một phần bất kỳ nội dung do người dùng gửi trực tuyến nào, vì bất kỳ lý do nào hoặc không cần lý do, bao gồm bất kỳ tài liệu nào mà chúng tôi cho là vi phạm các tiêu chuẩn của mình. Các tuyên bố từ chối trách nhiệm áp dụng cho nội dung bên ngoài (xem đoạn nội dung của bên thứ ba dưới đây) cũng áp dụng cho nội dung do người dùng gửi.

Nếu Crypto Inner Circle quyết định công bố bình luận hoặc cảm nhận của bạn, Crypto Inner Circle cũng có thể công bố viết tắt, thành phố và quốc gia của bạn bên cạnh nhận xét của bạn. Thông tin khác mà bạn cung cấp cho Crypto Inner Circle (như tên đầy đủ của bạn) sẽ không được công bố (trừ khi bạn đồng ý trước).

Việc trở thành người đăng ký của Crypto Inner Circle là một quyết định hết sức nghiêm túc và có cân nhắc cẩn trọng của bạn. Chúng tôi cũng đã, đang và sẽ tiếp tục đầu tư rất nghiêm túc cả về thời gian, tiền bạc lẫn công sức để có được những thông tin quý giá và nội dung có bản quyền trong CIC, cả trong hiện tại lẫn trong suốt thời gian bạn còn là thành viên của CIC.

Thậm chí, ngay khi vừa trở thành thành viên của CIC bạn đã có thể tận dụng ngay những thông tin mà chúng tôi đã dày công tìm kiếm và bảo vệ để có những quyết định đầu tư sáng suốt hơn. Cho nên, khi tư cách người dùng của bạn bị hủy, cho dù do bạn chủ động hoặc do bạn vi phạm điều khoản sử dụng này, chúng tôi sẽ không hoàn tiền lại dưới bất kỳ hình thức nào.

Chính sách sử dụng dịch vụ lâu dài, công bằng và tôn trọng: Đối với các gói sản phẩm “Cam Kết Thành Công”, sau thời hạn cam kết, nếu xét thấy việc truy cập vào dịch vụ của bạn ảnh hưởng đến hoạt động của CIC hoặc cộng đồng thành viên, thì CIC được quyền ngưng cung cấp dịch vụ, mà không phải hoàn lại phần phí đã sử dụng hết. Hiện tại, 99,9% thành viên lâu năm của CIC không bị ảnh hưởng bởi chính sách này.

Hầu hết các thông tin chúng tôi phát hành đều có nguồn gốc từ các nguồn sơ cấp mà chúng tôi có được, bao gồm các cơ quan chính phủ, các tổ chức nghiên cứu hoặc các công ty đại chúng. Chúng tôi tin rằng các nguồn dữ liệu của chúng tôi là chính xác, nhưng chúng tôi không chịu trách nhiệm đảm bảo cho tính chính xác của chúng. Do đó, chúng tôi không thể cam đoan với bạn rằng thông tin là chính xác hoặc đầy đủ. Chúng tôi cũng không đảm bảo sự thành công của bất kỳ quyết định hoặc hành động nào mà bạn thực hiện bằng cách sử dụng dữ liệu, thông tin hoặc lời khuyên của chúng tôi.

Trách nhiệm pháp lý của Crypto Inner Circle, dù là trong hợp đồng, do vi phạm, sơ suất hoặc một cách khác, sẽ bị giới hạn trong thiệt hại trực tiếp, thực tế và không vượt quá khoản phí mà Crypto Inner Circle đã nhận từ người đăng ký.

Crypto Inner Circle sẽ không chịu trách nhiệm về các thiệt hại mang tính hệ quả, ngẫu nhiên, trừng phạt, đặc biệt, điển hình, thiệt hại gián tiếp gây ra hậu quả trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc tin tưởng vào bất kỳ tài liệu nào do Crypto Inner Circle cung cấp.

Crypto Inner Circle sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp, bao gồm nhưng không giới hạn: (1) bất kỳ sự suy giảm giá trị thị trường hoặc tổn thất của bất kỳ khoản đầu tư; (2) người đăng ký không có khả năng sử dụng hoặc chậm trễ trong việc truy cập website của Crypto Inner Circle hoặc bất kỳ nguồn tài liệu nào khác được cung cấp bởi Crypto Inner Circle; (3) bất kỳ sự thiếu vắng của tài liệu trên website của Crypto Inner Circle; (4) thất bại hoặc trì hoãn trong việc cung cấp, phân phối bất kỳ tài liệu nào của Crypto Inner Circle hoặc (5) bất kỳ sai sót nào trong việc truyền tải tài liệu; (6) việc sử dụng nghiên cứu bởi người đăng ký để đầu tư dưới bất kỳ hình thức nào có thể coi là không phù hợp với các tiêu chuẩn nhất định. Crypto Inner Circle và người đăng ký thừa nhận rằng, không giới hạn các điều kiện nêu trên không thể là nguyên nhân cho vi phạm đối với bất kỳ thỏa thuận nào giữa Crypto Inner Circle và người đăng ký.

Bất kể thỏa thuận nào khác hoặc các giao dịch khác giữa Crypto Inner Circle với người đăng ký hoặc ngược lại, việc nhận hoặc sử dụng bất kỳ tài liệu nào được cung cấp bởi Crypto Inner Circle, tại bất kỳ thời điểm nào và bằng bất kỳ phương tiện nào, dù là trực tiếp hay gián tiếp, đều thể hiện sự thừa nhận của người đăng ký về tuyên bố miễn trừ trách nhiệm cũng như sự đồng ý với các điều khoản và điều kiện của dịch vụ.

BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ CÁC THÔNG TIN ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI CRYPTO INNER CIRCLE ĐƯỢC CUNG CẤP DƯỚI DẠNG “CHỈ LÀ THÔNG TIN” (“AS IS”) VÀ CRYPTO INNER CIRCLE KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM NÀO, DÙ LÀ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG MUA BÁN HOẶC PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ.

Crypto Inner Circle (CIC) bảo lưu quyền được điều chỉnh hoặc thay đổi các Điều khoản vào bất cứ thời điểm nào. Nếu việc thay đổi là thay đổi vật chất, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo trước 30 ngày trước khi bất cứ Điều khoản nào có hiệu lực. Việc xem xét thay đổi sẽ do chúng tôi toàn quyền quyết định.

Việc tiếp tục truy cập hoặc sử dụng dịch vụ sau khi việc thay đổi có hiệu lực, bạn đồng ý bị điều chỉnh bởi những điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản mới, vui lòng ngừng sử dụng dịch vụ.

Bắt đầu hành trình trở thành bậc thầy Crypto ngay hôm nay

Chúng tôi đã giúp hơn 3.000 thành viên đầu tư thành công với hơn 500 thành viên đạt cấp độ Crypto Master