Khóa học đầu tư 4.0 với Crypto

So sánh chứng chỉ quỹ và cổ phiếu. Nên đầu tư loại nào?

So sánh chứng chỉ quỹ và cổ phiếu. Nên đầu tư loại nào?

Nội dung bài viết

Phân biệt giữa chứng chỉ quỹ và cổ phiếu là một việc quan trọng để hiểu rõ về những cơ hội và rủi ro mà mỗi loại hình đầu tư mang lại.

Nhắc đến đầu tư tài chính thì chúng ta luôn có rất nhiều lựa chọn, từ cổ phiếu, vàng, bất động sản đến những lựa chọn mới hơn như tiền mã hóa. Trong đó, hai hình thức tương đối phổ biến hơn là chứng chỉ quỹ và cổ phiếu. CIC sẽ so sánh hai lựa chọn đầu tư này để giúp bạnả có cái nhìn toàn diện hơn về đặc điểm, rủi ro, lợi ích của mỗi loại và lựa chọn phù hợp nhất.

Chứng chỉ quỹ là gì?

Chứng chỉ quỹ là một loại tài sản tài chính biểu thị quyền sở hữu của nhà đầu tư trong một quỹ đầu tư tập trung. Quỹ này được quản lý bởi một tổ chức chuyên nghiệp, thường là công ty quản lý quỹ, có nhiệm vụ đầu tư tiền góp vốn từ các nhà đầu tư vào các tài sản khác nhau như cổ phiếu, trái phiếu, tiền gửi ngân hàng, và thậm chí các sản phẩm tài chính phức tạp khác.

Nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ thông qua việc góp vốn vào quỹ, đổi lại họ nhận được các đơn vị chứng chỉ quỹ. Giá trị của chứng chỉ quỹ thay đổi theo hiệu suất của các tài sản trong quỹ. Mục tiêu của đầu tư chứng chỉ quỹ là tối ưu hóa lợi nhuận thông qua việc đa dạng hóa danh mục đầu tư và quản lý chuyên nghiệp bởi các chuyên gia.

Cổ phiếu là gì?

Cổ phiếu là một loại tài sản tài chính biểu thị quyền sở hữu một phần của một công ty hoặc tổ chức. Khi bạn mua cổ phiếu của một công ty, bạn thực tế là đang mua một phần vốn của công ty và trở thành một cổ đông của công ty đó. Cổ phiếu thường được phân thành các đơn vị nhỏ hơn gọi là cổ phiếu riêng lẻ.

Cổ phiếu mang theo quyền tham gia trong quá trình ra quyết định của công ty, như việc bầu cử thành viên hội đồng quản trị hoặc tham gia vào các cuộc họp cổ đông. Ngoài ra, cổ phiếu còn mang lại lợi nhuận cho cổ đông thông qua việc nhận cổ tức (phần lợi nhuận chia sẻ) và tăng giá trị khi giá cổ phiếu tăng lên.

Chứng chỉ quỹ và cổ phiếu là hai hình thức đầu tư nhận được nhiều sự quan tâm
Chứng chỉ quỹ và cổ phiếu là hai hình thức đầu tư nhận được nhiều sự quan tâm

CIC sẽ giúp bạn phân biệt chứng chỉ quỹ đầu tư và cổ phiếu ngay sau đây.

Phân biệt chứng chỉ quỹ và cổ phiếu

Bảng dưới đây thể hiện sự khác nhau giữa chứng chỉ quỹ và cổ phiếu.

Loại hình Chứng chỉ quỹ Cổ phiếu
Đặc điểm cơ bản Là tài sản tài chính biểu thị quyền sở hữu một phần trong một quỹ đầu tư tập trung. Nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ thông qua việc góp vốn vào quỹ và nhận lại các đơn vị chứng chỉ quỹ. Là tài sản tài chính biểu thị quyền sở hữu một phần trong một công ty. Nhà đầu tư mua cổ phiếu của công ty và trở thành cổ đông của công ty đó.
Quyền và tham gia Người nắm giữ chứng chỉ quỹ không có quyền tham gia trực tiếp trong quá trình quản lý hoặc ra quyết định của quỹ. Người nắm giữ cổ phiếu có quyền tham gia các cuộc họp cổ đông, bầu cử thành viên hội đồng quản trị và tham gia vào các quyết định quan trọng của công ty.
Lợi nhuận Lợi nhuận từ chứng chỉ quỹ thường đến từ việc tăng giá trị tài sản trong quỹ và lợi nhuận tích luỹ. Lợi nhuận từ cổ phiếu có thể đến từ cổ tức chia sẻ và tăng giá trị cổ phiếu.
Khả năng đa dạng hóa Đầu tư chứng chỉ quỹ thường giúp giảm thiểu rủi ro vì quỹ đầu tư vào nhiều loại tài sản khác nhau. Đầu tư cổ phiếu một công ty duy nhất có thể mang theo rủi ro cao hơn nếu công ty gặp vấn đề.
Giao dịch Giao dịch chứng chỉ quỹ thường thông qua quản lý quỹ và không được niêm yết trên thị trường chứng khoán. Cổ phiếu có thể được giao dịch công khai trên thị trường chứng khoán.
So sánh giữa chứng chỉ quỹ và cổ phiếu
So sánh giữa chứng chỉ quỹ và cổ phiếu

Nên đầu tư chứng chỉ quỹ hay cổ phiếu?

Quyết định đầu tư chứng chỉ quỹ hay cổ phiếu phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm mục tiêu tài chính của bạn, kiến thức về đầu tư, khả năng chịu rủi ro và thời gian bạn có sẵn. Dưới đây là một số yếu tố để bạn xem xét.

Khi nào nên đầu tư chứng chỉ quỹ?

  • Đa dạng hóa rủi ro: Chứng chỉ quỹ thường đầu tư vào nhiều loại tài sản khác nhau, giúp bạn giảm thiểu rủi ro so với việc đầu tư vào một công ty cụ thể.
  • Không cần theo dõi thường xuyên: Chứng chỉ quỹ thường được quản lý bởi các chuyên gia, bạn không cần theo dõi thị trường và cập nhật tin tức liên tục.
  • Thời gian hạn chế: Nếu bạn có ít thời gian để nghiên cứu và quản lý đầu tư, chứng chỉ quỹ có thể là lựa chọn tốt.

Khi nào nên đầu tư cổ phiếu?

  • Kiến thức và quan tâm: Nếu bạn có hiểu biết về cổ phiếu và quan tâm đến việc nghiên cứu và theo dõi các công ty, đầu tư cổ phiếu có thể mang lại cơ hội tăng trưởng lớn.
  • Mục tiêu dài hạn: Đầu tư cổ phiếu thường hướng đến mục tiêu dài hạn, và việc kiên trì trong thời gian dài có thể mang lại lợi nhuận cao hơn.
  • Khả năng chịu rủi ro: Nếu bạn có khả năng chịu rủi ro cao hơn và sẵn sàng đối mặt với biến động lớn trong giá cổ phiếu, đầu tư cổ phiếu có thể phù hợp.

Có thể kết hợp cả hai hình thức chứng chỉ quỹ và cổ phiếu để đảm bảo sự đa dạng hóa và phù hợp với mục tiêu cụ thể của bạn.

» Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo một số hình thức đầu tư tài chính khác:

Đầu tư vàng ra sao để sinh lời?

Tìm hiểu thị trường Forex và các giao dịch

Bạn có thể chọn một trong hai hoặc kết hợp cả hai để đa dạng hóa
Bạn có thể chọn một trong hai hoặc kết hợp cả hai để đa dạng hóa

Việc so sánh giữa chứng chỉ quỹ và cổ phiếu giúp bạn nhận ra ưu, nhược điểm của mỗi loại tài sản, để lựa chọn phù hợp với mục tiêu, khả năng của mình nhất. Hãy xác định rõ những gì mình mong muốn, tìm hiểu kỹ về các sản phẩm trước khi quyết định bỏ vốn, đồng thời chuẩn bị tinh thần có thể chịu rủi ro. Bằng cách này, bạn sẽ đưa ra lựa chọn đúng hướng cho hành trình đầu tư của mình.

CIC

Tài liệu tham khảo:

Bài viết liên quan:

Bắt đầu hành trình trở thành bậc thầy Crypto ngay hôm nay

Chúng tôi đã giúp hơn 4.000 thành viên đầu tư thành công với hơn 500 thành viên đạt cấp độ Crypto Master