Khóa học đầu tư 4.0 với Crypto

Chính sách ưu đãi
phí thành viên

Chính sách ưu đãi phí thành viên của CIC
Ưu đãi cho người thân trực hệ

Người thân trực hệ (cha mẹ, vợ chồng, anh chị em ruột, con cái) của khách hàng đang ở Level nào sẽ được tham gia vào cùng level đó nhưng chỉ cần đóng mức phí của level thấp hơn 1 bậc. Ví dụ: Nếu bạn tham gia vào Level 6, thì chồng bạn chỉ cần đóng mức phí ở Level 5 vẫn sẽ được là thành viên Level 6 như bạn.

Điều kiện:

  • Cần phải đóng phí cùng lúc với nhau.
  • Trong trường hợp người thân trực hệ đóng sau thì thời hạn thành viên của người thân trực hệ vẫn chỉ được tối đa là bằng thời hạn của người đóng chính.

Chú ý:

  • Việc chia sẻ tài khoản CIC (ngay cả cho người thân trong gia đình) cũng được xem là bất hợp pháp và vi phạm bản quyền. CIC bảo lưu quyền ngưng cung cấp dịch vụ mà không hoàn lại tiền dưới bất kỳ hình thức nào trong trường hợp đó.
  • Trường hợp HV chính nâng cấp lên level cao hơn, người thân trực hệ được đóng phí nâng cấp lên (dưới level HV chính 1 bậc) nhưng với ưu đãi % bằng với HV chính.

Ngoài ra, EVOL cũng có chính sách hỗ trợ trả góp dành cho học viên tham gia vào CIC. Bạn có thể tìm hiểu tại đây: